Root server: jeudi.absentia.de

Menu: Music/SketchesSpanish/

  1. .....About this node.
  2. calle melancolia (m/l: joaquin sabina) (mp3, 4.1 MB).
  3. ciudadano cero (m/l: joaquin sabina) (mp3, 4 MB).
  4. la habana (m/l: pavel urkiza) (mp3, 1.9 MB).
  5. liederbrief (carta cancion) (m: ketama, l: jueves) (mp3, 3 MB).
  6. trampas del tiempo (m/l: pavel urkiza) (mp3, 2.6 MB).